หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/63 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ....

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/63 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) เพิ่มเติม ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..