หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้าTraction Battery 48V.600Ah.5hr.(min) จำนวน 1 ชุด โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้าTraction Battery 48V.600Ah.5hr.(min) จำนวน 1 ชุด โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..