หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถุงผ้าตาข่ายคลุมช่อดอกเมล็ดพันธุ์ ขนาด 18 x 24 นิ้ว.ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถุงผ้าตาข่ายคลุมช่อดอกเมล็ดพันธุ์ ขนาด 18 x 24 นิ้ว.ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถุงผ้าตาข่ายคลุมช่อดอกเมล็ดพันธุ์ ขนาด 18 x 24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..