หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..