หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา พร้อมปรับตั้งเครื่องทำแม่พิมพ์ออฟเซต(CTP) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา พร้อมปรับตั้งเครื่องทำแม่พิมพ์ออฟเซต(CTP) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..