หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่“พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล”

“พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล”

หมวดหมู่ :

นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

..เพิ่มเติม..