หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ - ยกเลิกการซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ความดันแตกต่าง 320 มม. มาตรน้ำ...

ประกาศ – ยกเลิกการซื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มม. ความดันแตกต่าง 320 มม. มาตรน้ำ จำนวน 137,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..