หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งยาเส้นพองที่บรรจุกล่อง C-48 และกล่องเปล่า C-48 ที่รมน้ำยากำจัดมอด ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งยาเส้นพองที่บรรจุกล่อง C-48 และกล่องเปล่า C-48 ที่รมน้ำยากำจัดมอด ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..