หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนและเครื่องบรรจุซอง Protos 90/Alfa Ram No. 25, 26, 27 และ 28...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนและเครื่องบรรจุซอง Protos 90/Alfa Ram No. 25, 26, 27 และ 28 ของฝ่ายโรงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งใช้งานผลิตหลัก (B-02) ภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..