หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีในการปรับสภาพน้ำของระบบ Cooling Tower ที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีในการปรับสภาพน้ำของระบบ Cooling Tower ที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..