หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง-ราคากลาง-งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ราคากลาง-งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..