หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้งปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และกลุ่มเคื่องบรรจุซอง Protos-90/Alfa Ram No.21-24

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้งปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่และกลุ่มเคื่องบรรจุซอง Protos-90/Alfa Ram No.21-24

..เพิ่มเติม..