หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

..เพิ่มเติม..