หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 19 รายการ...

ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำ Engrave Gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 19 รายการ (181 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..