หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 200 X 450 ซม. ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 200 X 450 ซม. ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 200 X 450 ซม.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..