หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 2,016 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 62117107802)

..เพิ่มเติม..