หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกระจายยาเส้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกระจายยาเส้น

หมวดหมู่ :
  • นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกระจายยาเส้น ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินมือถือและโอนเงินออนไลท์ในนาม “บุญเติม” เพื่อผนึกกำลังในการทำการตลาดร่วมกัน เนื่องจากบุญเติมเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถดำเนินการควบคู่กับการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ โดยมุ่งเน้นกระจายสินค้าสู่ร้านค้าระดับท้องถิ่น นำไปสู่แนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อที่ 4 ธันวาคม 2562

..เพิ่มเติม..