หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 มม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน...

[ฝจพ.b.03/13/62] ประกวดราคาซื้อ BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 มม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 4,320 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เลขที่โครงการ : 62117183290]

หมวดหมู่ :

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกวดราคาฯ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคารวมเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

..เพิ่มเติม..