หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.3 ,4 ,5 และ No.6...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ จำนวน 31 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.3 ,4 ,5 และ No.6 ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..