หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 8,640 ม้วน...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วนแบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 8,640 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 62117042783)

..เพิ่มเติม..