หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 34,632 ม้วน...

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อพี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 34,632 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..