หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5,000.-บาท เดือนตุลาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5,000.-บาท เดือนตุลาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..