หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 480,000 กิโลกรม (ฝจพ.b.03/09/62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 480,000 กิโลกรม (ฝจพ.b.03/09/62)

..เพิ่มเติม..