หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตการยาสูบแห่งประเทศไทย "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

การยาสูบแห่งประเทศไทย "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ

..เพิ่มเติม..