กาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง

หมวดหมู่ :

HOT MELThttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2019/11/HOT-MELT.pdf
กาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง จำนวน 8,400 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..