หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารทะเบียนชาวไร่ ฤดู 2562/2563 ฯลฯ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารทะเบียนชาวไร่ ฤดู 2562/2563 ฯลฯ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสารทะเบียนชาวไร่ ฤดู 2562/2563 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..