หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ให้สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย และเพชรบูรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน ให้สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย และเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..