หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่เครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser Tech ที่ฝ่ายการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่เครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser Tech ที่ฝ่ายการพิมพ์ จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..