หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด และปั๊มลม พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ภายในอาคาร (B-08) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบลมอัด และปั๊มลม พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ภายในอาคาร (B-08) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..