หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลแก้วกาแฟแกะลาย บรรจุในกล่องผ้าไหม พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลแก้วกาแฟแกะลาย บรรจุในกล่องผ้าไหม พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..