หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..