หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง HONDA GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.61.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง HONDA GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.61.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง HONDA GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.61.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..