หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda UMK 435 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.57.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda UMK 435 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.57.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า Honda UMK 435 รหัสทรัพย์สิน 42.12.00.00.7.022.57.01 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..