หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.58.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.58.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น GX35 รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.58.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..