หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ HONDA UMR 435 TL 2 TT รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.59.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ HONDA UMR 435 TL 2 TT รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.59.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ยี่ห้อ HONDA UMR 435 TL 2 TT รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.59.01 ของสถานีใบยาหนองยาว ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..