หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้งปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบรรจุซองอ่อนกล่องแข็ง FHZ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และกลุ่มเครื่องบรรจุซองอ่อนชนิดแผ่น B-1 No.42...

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้งปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบรรจุซองอ่อนกล่องแข็ง FHZ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และกลุ่มเครื่องบรรจุซองอ่อนชนิดแผ่น B-1 No.42 พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..