หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 62 ของ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 62 ของ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่

..เพิ่มเติม..