หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEOJET สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM No.3 และ No.4 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 จำนวน 1...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEOJET สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM No.3 และ No.4 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..