หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEOJET สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM No.3 และ No.4 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEOJET สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM No.3 และ No.4 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 จำนวน 4 รายการ

..เพิ่มเติม..