หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิง 900 ลิตร)ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิง 900 ลิตร)ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันเชื้อเพลิง 900 ลิตร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..