หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ G.D และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Rm No.29, 30 และกลุ่มเครื่องมวน Protos-70 No.34, 35 จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..