หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingยกเลิกแผนการจัดซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ และ แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ และ แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..