หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 70,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อกาวติดกระดาษพันก้นกรองเจาะรู จำนวน 70,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..