หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/01/63

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/01/63

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..