หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคา งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกวดราคา งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

ขอรับเอกสารฟรีตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเล็ก-ประกาศใหญ่(ตัวจริง)
 

..เพิ่มเติม..