หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ยสท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

หมวดหมู่ :

       น.ส.พูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และนายบรรยง กันจุไร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ พร้อมด้วยพนักงานยสท. เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต และกระทรวงการคลัง เขตพญาไท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..