หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

วันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

หมวดหมู่ :

       นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..