หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 จำนวน 17 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 จำนวน 17 รายการ

..เพิ่มเติม..