หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา VERTICAL SLICER จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา VERTICAL SLICER จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..