หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

ยสท.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

หมวดหมู่ :

      นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กรและคณะ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
 News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..